Zapytanie ofertowe z dn. 07.02.2013

W związku z realizacją projektu „Podniesienie konkurencyjności i dywersyfikacja źródeł przychodów poprzez rozbudowę i rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – AUTO SERWIS Kompleksowa Naprawa Aut Wojciech Ryguła składa zapytanie ofertowe na realizację robót budowlanych, którego pełna treść znajduje się poniżej:

 

Strona 1/2

 

Strona 2/2