Zapytanie ofertowe z dn. 04.02.2013

W związku z realizacją projektu „Podniesienie konkurencyjności i dywersyfikacja źródeł przychodów poprzez rozbudowę i rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 – AUTO SERWIS Kompleksowa Naprawa Aut Wojciech Ryguła składa zapytanie ofertowe na dostawę pieca/kotła grzewczego, którego pełna treść znajduje się poniżej:

Strona 1

Strona 2