UE LOGO

Podniesienie konkurencyjności i dywersyfikacja źródeł przychodów poprzez rozbudowę i rozszerzenie oferty przedsiębiorstwa

 

AUTO-SERWIS KOMPLEKSOWE NAPRAWY AUT

RYGUŁA WOJCIECH

 

Wartość projektu –  424 560,00 PLN

Wartość dofinansowania – 199 995,60 PLN

 

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

na lata 2007-2013

 

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl